Català | Español | English

EQUIPAMENTS

PISCINA PÚBLICA COBERTA A GAVÀ

Situació:
GAVÀ. Baix Llobregat

Data projecte:
1996

Construcció:
1997-1999

Superfície construïda:
3.872 m²

Pressupost:
249.974.291 pts.

Arquitectes:
Ferran Cardenyes, Carles Juvé, Armand Garcia.

Promotor:
Ajuntament de Gavà

Col.laboradors:
David Garcia, arquitecte càlcul estructura.
J.G. & Associats - Joan Gallostra Isern, instal.lacions.

Aparellador:
Sílvia Muntaner

Fotografia:
Jordi Miralles

Empresa constructora:
Fomento de Construcciones y Contratas. S.A.